Pakhuis Oost Verdroging en vernatting

Delen:

Over de veranderingen in onze waterhuishouding tot 2050.

Inleiders:      

Stefan Kuks  van Watergraaf Vechtstromen.
Maarten Krol  van associate professor “integrated water modelling”  Universiteit Twente
Moderator: Niels Veurink  1 Twente

Hoe bieden we de komende decennia het hoofd aan de veranderingen – verdroging en vernatting – in de waterhuishouding in Twente? Dat is het thema de eerste van een nieuwe reeks bijeenkomsten over de toekomst van de regio onder de noemer Panorama Twente 2050. 

Ook in Twente hebben we steeds vaker te maken met extreme weersituaties.
Grotere periodes van droogte en hevige regenval. Dat heeft gevolgen voor de waterhuishouding waar we ons op zullen moeten voorbereiden.

De vraag die de organisatoren zich voor deze bijeenkomst gesteld hebben is welke concrete maatregelen in Twente genomen en voorbereid worden om overlast door die extreme weersituaties het hoofd te bieden? Kort gezegd: Hoe en hoeveel gaan we ‘vernatten’ tegen verdroging en hoe houden we het droog bij extreme regen?
Daar komt de specifieke situatie bij dat Twente op een stuwwal ligt, bij droogte wordt het echt droog en bij extreme regenval loopt het water weer snel weg.
Interessant is ook om te horen of en zo ja hoe er bij de ruimtelijke inrichting van Twente rekening gehouden wordt met de komende veranderingen.

Actueel thema
De vraag welke concrete maatregelen er voorbereid worden bij de extremere verwachtingen is niet alleen inhoudelijk bijzonder actueel maar ook omdat er enkele weken na deze bijeenkomst gestemd kan worden voor de waterschappen. De bijeenkomst op deze avond geeft inzicht in de vele opgaven van het Waterschap. Iedereen die meer wil weten over de concrete maatregelen die voorbereid worden door de waterschappen welkom. Na de inleiding kunnen de aanwezigen onder leiding van Niels Veurink (1 Twente) in gesprek met Stefan Kuks en Maarten Krol van de Universiteit Twente.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur, de entree bedraagt € 5,-. Voorafgaand aan de bijeenkomst vanaf 18.30 uur en na afloop is de bar open.

Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van een serie van zes bijeenkomsten onder de titel 'Panorama Twente 2050. Voor deze serie werkt Pakhuis Oost samen met de Bibliotheek Enschede, de Twentse Noabers en Mediaplatform TKKR worden zes thema’s behandeld die van belang zijn voor de toekomst van Twente.De komende thema’s zijn:

De agrariërs van de toekomst.
Het burgerinitiatief van de toekomst.
Ruimtelijke ordening en de omgevingswet.
Gezondheid. Virussen en zoönosen.
Democratisering.

Delen: